Ngành Dược vẫn chưa bao giờ hết “hot”

  Quá tải, người thừa thuốc thiếu là điều dễ dàng nhận thấy ở bất kỳ bệnh viện, phòng khám nào. Số lượng sinh viên đã đăng ký học Cao đẳng Dược, Đại học Dược vẫn luôn luôn tăng nhanh, nhưng từng ấy v...