Lương sếp VNPT trên 600 triệu đồng/năm

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015, trong đó, lần đầu tiên mức lương của ban lãnh đạo VNPT được công bố.  ...

Khi con gác bằng cử nhân để kinh doanh trên mạng

  Những cuộc “rẽ ngang” bất ngờ Cho đến nay, Thúy Hằng, tức Hằng “Eden”, chủ một cửa hàng quần áo tự thiết kế online khi nhớ lại vẫn còn ngạc nhiên về sự lựa chọn của mình. Là sinh viên Khoa Côn...